Kotihoiva Lumiapila on terveyspalveluja tuottava kotipalveluyritys.

Yritys tarjoaa palveluja vanhuksille, lapsiperheille, vammaisille, sekä kaikille jotka kokevat tarvitsevansa apua arjessa selviytymiseen, olipa apu tilapäistä tai jatkuvaa. Yritys sijaitsee Itä -Helsingissä ja yritys toimii Helsingin sisällä. Yrityksessä työskentelee yrittäjä itse, jolla on suoritettuna sosiaali -ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajan koulutus.

Kotihoiva Lumiapilalla on riittävästi aikaa asiakkaan tarpeisiin ja läsnäoloon. Laatimalla yhteistyössä yksilöllisen hoito -ja palvelusuunnitelman varmistamme hoidon vastaavan asiakkaan tarpeita ja toiveita.